Παλιοί Καθηγητές – Πνευστά

Αθανασάκη Ιωάννα
Ανισέγκος Ιωάννης
Βαλατσός Ευάγγελος
Δαναηλίδης Νικόλαος
Δημόπουλος Νικόλαος
Ελευθεριάδης Ελευθέριος
Ζαρόγκας Βασίλειος
Καλπαξίδης Νικόλαος
Κζούνιας Μιχαήλ
Κίσλας Δημήτριος
Μακοβέι Ιλίε
Ξενούδης Αθανάσιος
Ουγκουρεάνου Κωνσταντίν
Παπάζογλου Κων/νος
Παρθένης Ιωάννης
Παρθένης Λουκάς
Παυλίδου Γεσθημανή
Πολίτης Γεώργιος
Σισμανίδης Ιωάννης
Σουσάμογλου Πέτρος
Τερζής Φώτιος
Χασιώτης Κων/νος

Comments are closed.