Το ωδείο

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ιστορική διαδρομή ενός από τα παλαιότερα ωδεία της Ελλάδας, του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ, που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού ιδρύματος από το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του και γενικότερα τα εκπαιδευτικά μουσικά ιδρύματα της χώρας μας, τα τμήματα και τα προγράμματα σπουδών, όπως επίσης και πληροφορίες για τους ανθρώπους που εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν το όραμα και τους σκοπούς του, αλλά και τα πρόσωπα που υπηρέτησαν και υπηρετούν τους σκοπούς αυτούς.

Σκοπός της ιστοσελίδας, εκτός από τη γνωριμία με το εκπαιδευτικό ίδρυμα, είναι η ανάδειξη του γενικότερου ρόλου που διαδραματίζει στην καλλιτεχνική διαδρομή της Θεσσαλονίκης, ως φορέας πολιτισμού, από το έτος της ίδρυσής του, το 1926, ανελλιπώς μέχρι και σήμερα.

Η εκπαιδευτική και καλλιτεχνική εμπειρία και δράση ενός σχεδόν αιώνα εξασφαλίζει στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ το δικαίωμα της εγγύησης της ποιότητας και της άψογης εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής του προσφοράς, με σημαντικές πρωτοποριακές πρωτοβουλίες και νεωτεριστικές δράσεις, όπως πχ. την πρωτοπορία της καθιέρωσης των σπουδών της κιθάρας και της βυζαντινής μουσικής, την υλοποίηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ορισμένες φορές και στην Ευρώπη, προγραμμάτων μουσικών εκδόσεων, την ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών, τη διδασκαλία της μουσικής πρωτοπορίας, την οργάνωση διεθνών σεμιναρίων, κλπ.

Οι έμπειροι δάσκαλοι και καθηγητές του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ, σε συνδυασμό με τα συνεχώς διευρυνόμενα και προσαρμοζόμενα στις σύγχρονες απαιτήσεις προγράμματα σπουδών, προσφέρουν  στο σπουδαστή το ιδανικό περιβάλλον να αναδείξει  τις μουσικές τους δεξιότητες, να αναπτύξει το ταλέντο του και την ατομική του έκφραση, με απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση της αισθητικής του παιδείας και της επαγγελματικής καταξίωσης των σπουδών του σε πτυχιακό ή διπλωματικό επίπεδο αναγνωρισμένο από το κράτος.

Με την ελπίδα μίας ευχάριστης περιήγησης στην ιστοσελίδα μας, που θα καλύπτει τις απαιτήσεις της ενημέρωσης, θα επιθυμούσαμε να κάνουμε γνωστό, πως θα μας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε παρατήρηση, πληροφορία ή αρχειακό υλικό (δημοσιεύματα, φωτογραφίες, κλπ), που μπορεί να διαθέτουν οι χιλιάδες απόφοιτοι, σπουδαστές και φίλοι μας, ιδιαίτερα σχετικά με τα ιστορικά δεδομένα του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ.