Βυζαντινή Μουσική

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο/Δίπλωμα

Είναι η μουσική της βυζαντινής περιόδου και ουσιαστικά η εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Έχει διαφορετική σημειογραφία και διαφορετικό ρεπερτόριο από την κλασική μουσική. Είναι στο σύνολό της εκκλησιαστική μουσική και απαρτίζεται από ελληνικά κείμενα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ* – 5 Έτη

*Ελάχιστη διάρκεια σπουδών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΠΤΥΧΙΟ

 • Θεωρία – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Σολφέζ – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Τυπικό (ομαδικό μάθημα)
 • Ιστορία Βυζαντινής Μουσικής (ομαδικό μάθημα)
 • Υμνολογία (ομαδικό μάθημα)
 • Μετρική (ομαδικό μάθημα)
 • Μορφολογία Βυζαντινής Μουσικής (ομαδικό μάθημα)
 • Λειτουργική (ομαδικό μάθημα)
 • Απαγγελία Αναγνωσμάτων (ομαδικό μάθημα)
 • Διεύθυνση Βυζαντινού Χορού (ομαδικό μάθημα)
 • Πρακτικό Διδασκαλείο (ατομικό  μάθημα)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΔΙΠΛΩΜΑ

Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα του Πτυχίου είναι και τα ακόλουθα

 • Αρμονία (ομαδικό μάθημα)
 • Ιστορία και Μορφολογία της Ευρωπαϊκής Μουσικής (ομαδικό μάθημα)
 • Υποχρεωτικό  Πιάνο (ατομικό μάθημα)
 • Παραδοσιακή Μουσική: Κανονάκι ή Λαούτο ή Ούτι  (ατομικό μάθημα)

Συνοπτικός οδηγός σπουδών

Comments are closed.