Επικοινωνία

Ισαύρων 4 Τ.Κ. 54 622

Τηλ – Φαξ: 2310 281 249

Ώρες λειτουργίας Ωδείου:

Δευτέρα, Παρασκευή 12:00 – 20:30
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 15:00 – 20:30
Σάββατο 9:00 – 15:30