ΚΥΚΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (από 21.01.2015) με τον Δημήτρη Αθανασιάδη

Κύκλος Γενικών Διαλέξεων «Μουσική και πολιτισμός για όλους» με τον Δημήτρη Αθανασιάδη.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η έναρξη την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015.
Συνιστάται για τους γονείς των σπουδαστών μουσικής. Ο κύκλος απευθύνεται σε άτομα χωρίς μουσικές γνώσεις.

Comments are closed.