Μονωδία

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο/Δίπλωμα

Η ανθρώπινη φωνή είναι το τελειότερο, αλλά και το πιο ευαίσθητο μουσικό όργανο. Γι αυτό θέλει ειδική και προσεκτική μελέτη. Στο πρόγραμμα της μονωδίας οι σπουδαστές μελετούν την τεχνική, αλλά και το ρεπερτόριο της όπερας,  του ορατορίου και του Lied.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ* (ατομικό μάθημα)

Προκαταρκτική                 1 έτος

Κατωτέρα                           2 έτη

Μέση                                    2 έτη

Ανωτέρα                             3 έτη

*Ελάχιστη διάρκεια σπουδών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Θεωρία – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Υποχρεωτικό Αρμονίας – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Σολφέζ – 5 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Ιστορία της Μουσικής – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Υποχρεωτικό Πιάνο – Ύλη μέχρι Α’ Μέση (ατομικό μάθημα)
  • Χορωδία – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Εκ Πρώτης Όψεως Ανάγνωση – 2 έτη (ατομικό μάθημα)
  • Πρακτικό Διδασκαλείο – 2 έτη (ατομικό μάθημα)
  • Ορθή Προφορά Ξένων Κειμένων – (ομαδικό μάθημα)

Συνοπτικός οδηγός σπουδών

Comments are closed.