Μουσική Δωματίου

Μουσική δωματίου(Musica da Camera) ονομάζουμε τη μουσική που είναι γραμμένη για μικρά σύνολα μουσικών οργάνων που μπορεί να είναι από 2 μέχρι 10 και είναι προορισμένη να εκτελείται σε μικρούς χώρους.
Η Μουσική δωματίου μπορεί να είναι φωνητική, οργανική ή και μικτή. Στην μουσική δωματίου όλα τα μουσικά όργανα ή ανθρώπινες φωνές έχουν εξ ίσου ισότιμα και πρωτεύοντα ρόλο.
Ανάλογα με τον αριθμό των μουσικών οργάνων που χρησιμοποιούνται, δίνονται και ορισμένες ονομασίες π.χ. Ντούο (Duo) για δύο όργανα,  Τρίο (Trio) για τρία όργανα κ.α.

Comments are closed.