Ορθοσωμική για Μουσικούς

Η Ορθοσωμική για Μουσικούς© διδάσκεται στο Μακεδονικό Ωδείο σε πλαίσιο ατομικού μαθήματος και ομαδικών σεμιναρίων.

Η Ορθοσωμική για Μουσικούς© είναι μία εκπαιδευτική μέθοδος που δημιουργεί τα απαραίτητα θεμέλια για την άρτια κινητική και αντιληπτική παιδεία των μουσικών.

Η Ορθοσωμική για Μουσικούς© είναι η πρώτη μέθοδος στο είδος της που παρουσιάστηκε στην Ελλάδα το 2003 από τον Χρήστο Νούλη.

Η ανάγκη της Ορθοσωμικής για Μουσικούς© προκύπτει από την ανάγκη των μουσικών για βελτίωση της σωματικής τους απόδοσης, την πρόληψη προβλημάτων που προκύπτουν από την έντονη και καθημερινή μελέτη και την αντιμετώπιση των πολλαπλών σωματικών προβλημάτων των μουσικών. Οι γνώσεις που αποκτούν οι μουσικοί στα πλαίσια του μαθήματος αυτού προλαμβάνουν μυοσκελετικά προβλήματα και εμπλουτίζουν τις κινητικές και χορογραφικές τους γνώσεις σε ύψιστο επίπεδο. Έτσι η δεξιοτεχνία γίνεται απλά μία φυσική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.somaticsformusicians.com

Καθηγητές

Comments are closed.