Πιάνο

Τίτλοι Σπουδών Πτυχίο/Δίπλωμα

Με τις 7,5 οκτάβες του, τα 88 ασπρόμαυρα πλήκτρα του και τα χιλιάδες έργα που έχουν γραφτεί γι αυτό για κάθε ηλικία, το πιάνο είναι η βάση της μουσικής  εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ειδικά διαμορφωμένο για σπουδαστές ακόμα και πολύ μικρής ηλικίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ* (ατομικό μάθημα)

Προκαταρκτική                    2 έτη

Κατωτέρα                             3 έτη

Μέση                                      3 έτη

Ανωτέρα                               3 ή 4 έτη

*Ελάχιστη διάρκεια σπουδών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Θεωρία – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Υποχρεωτικό Αρμονίας – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Σολφέζ – 5 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Ιστορία της Μουσικής – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Μορφολογία – 1 έτος (ομαδικό μάθημα)
  • Μουσική Δωματίου – 3 έτη (ατομικό μάθημα)
  • Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση – 2 έτη (ατομικό μάθημα)
  • Χορωδία – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Πρακτικό Διδασκαλείο – 2 έτη (ατομικό μάθημα)

Συνοπτικός οδηγός σπουδών

Comments are closed.