Πνευστά (Παλιοί Καθηγητές)

Αθανασάκη Ιωάννα
Ανισέγκος Ιωάννης
Βαλατσός Ευάγγελος
Δαναηλίδης Νικόλαος
Δημόπουλος Νικόλαος
Ελευθεριάδης Τραïανός
Ζαρόγκας Βασίλειος
Καλπαξίδης Νικόλαος
Κζούνιας Μιχαήλ
Κίσλας Δημήτριος
Μακοβέι Ιλίε
Ξενούδης Αθανάσιος
Ουγκουρεάνου Κωνσταντίν
Παπάζογλου Κων/νος
Παρθένης Ιωάννης
Παρθένης Λουκάς
Παυλίδου Γεσθημανή
Πολίτης Γεώργιος
Σισμανίδης Ιωάννης
Σουσάμογλου Πέτρος
Τερζής Φώτιος
Χασιώτης Κων/νος

Comments are closed.