Σύνθεση

Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα

Το τελευταίο στη σειρά τμήμα ανώτερων θεωρητικών βασίζεται στη μελέτη των συστημάτων γραφής της μουσικής στη διάρκεια των χρόνων, αλλά εστιάζεται κυρίως στην εκμάθηση των βασικών κανόνων σύνθεσης, που σε συνδυασμό με τις προσωπικές εμπειρίες και τις ευαισθησίες του κάθε εκκολαπτόμενου συνθέτη, οδηγούν στη σύνθεση πρωτότυπης μουσικής.

Στόχος του τμήματος Σύνθεσης είναι η εκμάθηση σύνθεσης μουσικών έργων με κυρίως νεότερες τεχνικές του 20ου αιώνα όπως δωδεκάφθογγη γραφή, σειραϊσμός, μινιμαλισμός κ.ά. Γίνεται εκτενής ανάλυση μουσικών έργων τονικής και ατονικής μουσικής.

Η εγγραφή στο τμήμα της Σύνθεσης προϋποθέτει κατοχή πτυχίου Φούγκας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ* – 4 Έτη

*Ελάχιστη διάρκεια σπουδών

  • Ανάλυση διαφόρων έργων κλασικής περιόδου και έργων 20ου αιώνα
  • Ανάγνωση παρτιτούρας
  • Ιστορία της Νεοκλασικής Λογοτεχνίας
  • Ιστορία της Τέχνης
  • Διεύθυνση Ορχήστρας
  • Υποχρεωτικό Πιάνο και αυτοσχεδιασμός
  • Σύγχρονη Μουσική
  • Πρακτικό Διδασκαλείο

Συνοπτικός οδηγός σπουδών

Comments are closed.