Τμήματα – ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ©

Η ανάγκη της Ορθοσωμικής για Μουσικούς© προκύπτει από την ανάγκη των μουσικών για βελτίωση της σωματικής τους απόδοσης, την πρόληψη προβλημάτων που προκύπτουν από την έντονη και καθημερινή μελέτη και την αντιμετώπιση των πολλαπλών σωματικών προβλημάτων των μουσικών.

Η Ορθοσωμική για Μουσικούς© διδάσκεται στο Μακεδονικό Ωδείο σε πλαίσιο ατομικού μαθήματος και ομαδικών σεμιναρίων από τον εξειδικευμένο καθηγητή Χρήστο Νούλη, ο οποίος εφάρμοσε πρώτος τη μέθοδο στην Ελλάδα το 2003.

Comments are closed.