ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ 2021-2022

Τμήματα

  • Μουσικοκινητικής-baby (3-4 χρόνων)
  • Μουσικής Προπαιδείας (5-7 χρόνων)
  • Δημιουργικής γραφής-θεατρικής αγωγής και μελοποίησης

Comments are closed.