Φαγκότο

Τίτλοι Σπουδών Πτυχίο/Δίπλωμα

Η έκτασή του ξεπερνά τις τρεις οκτάβες και παρουσιάζει ποικιλομορφία στον ήχο του. Η ιδιαίτερη χροιά του ενέπνευσε αρκετούς συνθέτες. Υπάρχει επίσης το κόντρα φαγκότο, το οποίο είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις και παίζει μία οκτάβα χαμηλότερα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ* (ατομικό μάθημα)

Προκαταρκτική                 1 έτος

Κατωτέρα                           1 έτος

Μέση                                    2 έτη

Ανωτέρα                             3 έτη

*Ελάχιστη διάρκεια σπουδών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θεωρία – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Υποχρεωτικό Αρμονίας – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Σολφέζ – 5 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Ιστορία της Μουσικής – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Μορφολογία – 1 έτος (ομαδικό μάθημα)
 • Μουσική Δωματίου – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Εκ Πρώτης Όψεως Ανάγνωση – 1 έτος (ατομικό μάθημα)
 • Χορωδία – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Μεταφορά Πνευστών Οργάνων – 1 έτος (ομαδικό μάθημα)
 • Οργανικά Σύνολα – (ομαδικό μάθημα)
 • Υποχρεωτικό Πιάνο – Ύλη μέχρι Γ’ Κατωτέρα (ατομικό μάθημα)
 • Πρακτικό Διδασκαλείο – 1 έτος (ατομικό μάθημα)

Συνοπτικός οδηγός σπουδών

Comments are closed.