Χάλκινα πνευστά

Τα χάλκινα πνευστά αποτελούν κατηγορία πνευστών οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας, της μπάντας και άλλων μουσικών συνόλων (πχ παραδοσιακής μουσικής), συνδυαζόμενα συχνά με τα ξύλινα πνευστά.
Τα χάλκινα πνευστά της συμφωνικής ορχήστρας είναι σε σειρά μεγέθους (από τον ψηλότερο ήχο στον βαθύτερο) τα ακόλουθα: τρομπέτα, κόρνοτρομπόνι, τούμπα.

Comments are closed.