Παλιοί Καθηγητές

Παλιοί Καθηγητές

Οι καθηγητές μας, όπως σήμερα έτσι και στο παρελθόν,  συνέβαλαν με το διδακτικό τους έργο  τόσο στη  σταθερή παρουσία του Μακεδονικού Ωδείου στην μουσική ζωή της Θεσσαλονίκης  όσο και στην ανοδική  του  πορεία. Ανάμεσα  τους αναδείχτηκαν   πλήθος αξιόλογοι Θεωρητικοί της … Περισσότερα

Ανώτερα Θεωρητικά (Παλιοί Καθηγητές)

Αθανασιάδης Δημήρτης Αδάμ Δημήτριος Αποστολίδης Παναγιώτης Βαλατσός Ευάγγελος Βεκιάρης Μιχαήλ Γαïτανίδης Παύλος Γρένδα Χρυσή Γρένδας Βασίλειος Δημητράδου Μαρία Ζαρίμπας Θεόδωρος Καραφυλλίδης Ευάγγελος Κατέλη Ευαγγελία Κεπεσίδου Ελευθερία Κζούνιας Μιχαήλ Κωνσταντοπούλου Ελισάβετ Μάντακας Ιωάννης Μαυρουδής Περικλής Μπαρούτας Ιωάννης Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Σαράφης Κωνσταντίνος … Περισσότερα

Πνευστά (Παλιοί Καθηγητές)

Αθανασάκη Ιωάννα Ανισέγκος Ιωάννης Βαλατσός Ευάγγελος Δαναηλίδης Νικόλαος Δημόπουλος Νικόλαος Ελευθεριάδης Ελευθέριος Ζαρόγκας Βασίλειος Καλπαξίδης Νικόλαος Κζούνιας Μιχαήλ Κίσλας Δημήτριος Μακοβέι Ιλίε Ξενούδης Αθανάσιος Ουγκουρεάνου Κωνσταντίν Παπάζογλου Κων/νος Παρθένης Ιωάννης Παρθένης Λουκάς Παυλίδου Γεσθημανή Πολίτης Γεώργιος Σισμανίδης Ιωάννης Σουσάμογλου Πέτρος … Περισσότερα