Νέα

Τμήμα – Τεχνική Alexander

Η Τεχνική Alexander διδάσκεται στο Μακεδονικό Ωδείο σε πλαίσιο ατομικού μαθήματος. Η Τεχνική Alexander είναι μία εκπαιδευτική διαδικασία που δημιουργεί τα απαραίτητα θεμέλια για την άρτια κινητική και αντιληπτική παιδεία των μουσικών. Στόχος είναι ο πλήρης έλεγχος των κινήσεων και, … Περισσότερα