Νέα

Τμήματα – ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ©

Η ανάγκη της Ορθοσωμικής για Μουσικούς© προκύπτει από την ανάγκη των μουσικών για βελτίωση της σωματικής τους απόδοσης, την πρόληψη προβλημάτων που προκύπτουν από την έντονη και καθημερινή μελέτη και την αντιμετώπιση των πολλαπλών σωματικών προβλημάτων των μουσικών. Η Ορθοσωμική για … Περισσότερα